TUYỂN SINH CÁC KHÓA HỌC MỚI VÀO THÁNG 12

Các khóa học về 3d dành cho quảng cáo

 

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LỊCH HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ THỜI GIAN KHÓA HỌC
1/12/2014 Ứng dụng 3D trong quảng cáo Thứ 2,3,4,5 Chiều: 14h30 – 17h30 9.000.000 VND
 Trọn khóa 6 tháng
1/12/2014 Autodesk Maya căn bản Thứ 3 – 5 – 7 18h30 – 20h30 700.000 VNĐ
 Học theo tháng
1/12/2014 After Effects Motion Graphic Thứ 2 – 4 – 6 14h30 – 18h00 700.000 VNĐ
 Học theo tháng