-Với môn học, học viên tiếp cận các kiến thức nâng cao về thiết lập chuyển động khung xương, mô phỏng bước đi nhân vật, bố trí nguồn sáng, lắp ráp chuyển động nhân vật với môi trường phim.