Giới Thiệu

  • Cung cấp cho học viên kiến thức nền tảng về các Khóa học, giúp các học viên khơi nguồn đam mê đồ họa phát triển kỹ năng tay nghề của mình để có thể định hướng nghề nghiệp cho tương lai .
  • Giúp học viên xây dựng một phương pháp học tập khoa học, hiệu quả, một kiến thức vững chắc để có thể áp dụng vào công việc và học tập.
  • Với giảng viên là thầy Phan Văn Bảy người tiên phong trong sự phát triển của 3D tại việt Nam trực tiếp giảng dạy các học viên sẽ có những buổi học thú vị.