KHÓA HỌC  TVC & VFX

Học viên sẽ được trang bị toàn bộ kiến thức sử dụng thành thạo tất cả những software để thực hiện một TVC hoàn chỉnh.